Πράξη 61 απόσπασμα Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1030
Τίτλος:
Πράξη 61 απόσπασμα Σχολικού Ταμείου
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1992
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Λυτό έγγραφο - αντίγραφο Πράξης 61ης Σχολικού ταμείου (ακριβές απόσπασμα) περί έγκρισης δαπανών, 02/07/1992
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Πρακτικά
Δαπάνες
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία