Αξιολόγηση διατροφικής παρέμβασης σε υπέρβαρα παιδιά: η σημασία της ετοιμότητας του γονέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 10261
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση διατροφικής παρέμβασης σε υπέρβαρα παιδιά: η σημασία της ετοιμότητας του γονέα
Συγγραφέας:
Γιαννίση Χατζηγιάννη, Φιλιππίνα Ασημίνα
Περίληψη:
Οι έως τώρα παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας χαρακτηρίζονται από μέτρια και πολλές φορές αντιφατικά αποτελέσματα. Ένας παράγοντας που φαίνεται να συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα είναι η συμμετοχή του γονέα σε αυτές, όμως ελάχιστα έχει μελετηθεί η ετοιμότητά τους για αλλαγές. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της αντίληψης του βάρους και της ετοιμότητας γονέων υπέρβαρων παιδιών να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες που συστήνονται από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής ως πρώτο βήμα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των υπέρβαρων παιδιών. Γονείς – παιδιά που προσήλθαν στο Ιατρείο Παχυσαρκίας του Νοσοσκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο όπου καταγράφηκαν αντιλήψεις και πεποιθήσεις των γονέων σε σχέση με το βάρος των παιδιών τους και εκτιμήθηκαν η πρόθεση και η ετοιμότητά τους για αλλαγές με βάση το διαθεωρητικό υπόδειγμα. Οι γονείς αναγνώρισαν ως παχύσαρκα μόνο το 1/3 των παχύσαρκων παιδιών, ενώ παρατηρήθηκε μεγαλύτερη τάση να υποτιμάται το βάρος στα αγόρια. Σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της σκέψης για την αυτορρύθμιση των παιδιών (36%), τα οικογενειακά γεύματα (29.9%), τη μείωση των ωρών τηλεόρασης (27.6%) και την αύξηση της σωματικής άσκησης (26.4%). Η γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι παράγοντες που σχετίζονται με την ολική ετοιμότητα των γονέων για αλλαγές είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος του παιδιού, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα, η αντίληψη του γονέα για το βάρος των παιδιών και η πεποίθηση ότι η κατανάλωση πολλών γλυκών και snacks ευθύνεται για το επιπλέον βάρος του παιδιού. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την εξακρίβωση των παραγόντων που μπορούν να μετατρέψουν την πρόθεση των γονέων για αλλαγή σε ετοιμότητα για δράση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Obesity in children
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Food habits - Children
Περιγραφή:
101 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Giannisi_Ashmina.pdf