Ο ρόλος του μιμητισμού στην κατανάλωση λαχανικών στη νηπιακή ηλικία

Πτυχιακή Εργασία 10148
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του μιμητισμού στην κατανάλωση λαχανικών στη νηπιακή ηλικία
Συγγραφέας:
Μιχαήλ, Παναγιώτα
Περίληψη:
O μιμητισμός επηρεάζει τη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών στη νηπιακή ηλικία καθώς τα παιδιά επηρεάζονται από διάφορα πρότυπα/είδωλα, τα οποία προέρχονται από το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει το ρόλο του μιμητισμού στην κατανάλωση λαχανικών στη νηπιακή ηλικία. Έτσι, πραγματοποιήθηκε μελέτη παρέμβασης, η οποία εξετάζει την επίδραση του συνδυασμού δύο τύπων μιμητισμού (θετικού περιορισμού και λήψη τροφής μαζί με συνομηλίκους) στην κατανάλωση καρότου σε 119 παιδιά 3-5 χρονών. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, την ομάδα θετικού περιορισμού (n=51), στην οποία ακολουθείται θετικός περιορισμός που συνοδεύεται με λήψη τροφής μαζί με συνομηλίκους και είδωλο, στην ομάδα αναφοράς (n=49), στην οποία ακολουθείται η λήψη τροφής μαζί με συνομηλίκους και είδωλο και στην ομάδα ελέγχου (n=19), στην οποία δεν ακολουθείται καμία στρατηγική μιμητισμού. Με βάση τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η παρέμβαση δεν ήταν επιτυχημένη όσον αφορά το στόχο της αύξησης της κατανάλωσης καρότου αφού στο τέλος της παρέμβασης τα παιδιά κατανάλωναν περίπου τις ίδιες ποσότητες με αυτές που κατανάλωναν αρχικά. Ωστόσο, μέχρι και την 5η επίσκεψη η μέση κατανάλωση καρότου παρουσίασε αύξηση στις τρεις ομάδες. Αντιθέτως, η ομάδα ελέγχου κατανάλωσε συστηματικά χαμηλότερη ποσότητα καρότου σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η μειωμένη κατανάλωση καρότου σχετίζεται θετικά με τη νεοφοβία τροφίμων και αρνητικά με το Δείκτη Μάζας Σώματος του παιδιού, τον αριθμό αδελφιών, τη συχνότητα κατανάλωσης φρούτων, το βαθμό αρέσκειας του καρότου και την ικανότητα ρύθμισης πρόσληψης τροφής ανάλογα με το αίσθημα κορεσμού. Παράλληλα, οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών καταγράφηκαν με το ερωτηματολόγιο διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών (CEBQ).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μιμητισμός στα παιδιά
Imitation in children
Παιδιά - Διατροφή
Children - Nutrition
Λαχανικά στην ανθρώπινη διατροφή
Vegetables in human nutrition
Φρούτα στην ανθρώπινη διατροφή
Fruits in human nutrition
Περιγραφή:
128 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, mixail_panagiota.pdf