Δομή του παραποτάμιου δάσους Φράξου στη περιοχή Λεσίνι Αιτ/νίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10112 483 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δομή του παραποτάμιου δάσους Φράξου στη περιοχή Λεσίνι Αιτ/νίας
Συγγραφέας:
Κοτούμπας, Ηλίας
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής είναι η μελέτη του Δάσους Φράξου Λεσινίου, των παραγόντων που επηρέασαν τη δομή του καθώς και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του.
Τα παρόχθια δάση έχουν σπουδαία οικολογική, επιστημονική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία και διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: στα δάση μαλακού και στα δάση σκληρού ξύλου.
Το δάσος του Φράξου στην περιοχή Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί ένα υγρόφιλο πεδινό δάσος από τα λίγα που έχουν διασωθεί στη χώρα μας, σχηματιζόμενο κυρίως από Νερόφραξο (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa). Είναι ένα αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος, με πυκνή βλάστηση και πλούσιο ζωικό πληθυσμό. Σήμερα διαχειρίζεται με βάση τη δασική νομοθεσία και προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες, διατάξεις και την εθνική νομοθεσία.
Στην παρούσα διατριβή ακολουθήθηκε η μέθοδος γνωστή ως σύστημα κατάταξης κορμών IUFRO, με σκοπό την ταξινόμηση των δέντρων του παραποτάμιου δάσους του Λεσινίου. Για την μελέτη των διαφόρων χαρακτηριστικών δομής πάρθηκαν εννέα (9) δειγματοληπτικές επιφάνειες του παραποτάμιου δάσους έκτασης ενός (1) στρέμματος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έξι (6) τύπους δομής (ΤΔ1 έως ΤΔ6) και ομαδοποιήθηκαν σε δυο (2) σταθμικούς τύπους Ι και ΙΙ. Οι μετρήσεις και καταγραφές που έγιναν σε κάθε τύπο έδωσαν ποικίλα συμπεράσματα για την κυριαρχούσα βλάστηση που καταγράφηκε σε κάθε τύπο δομής.
Το Δάσος Φράξου Λεσινίου έχει υποστεί υποβάθμιση και απειλείται από σημαντικούς κινδύνους, που επιβραδύνουν την αξιοποίηση και τη διάσωση του. Χρειάζεται έρευνα και μελέτη της δομής και της δυναμικής του και να ληφθούν μέτρα για την προστασία, τη διαχείριση, την καλλιέργεια, την ανόρθωση και την αποκατάσταση του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Φυτά
Plants
Δάση και δασοπονία - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
Forests and forestry - Greece - Aitoloakarnania (Nome)
Περιγραφή:
184 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kotoumpas_ilias.pdf