Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης

Πτυχιακή Εργασία 10048
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης
Συγγραφέας:
Στράτογλου, Βασίλειος
Περίληψη:
Στην πτυχιακή αυτή μελέτη, με τίτλο “Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης” ασχολούμαστε με τις επικοινωνίες στα ασύρματα δίκτυα ακολουθώντας την εξέλιξή τους στον 20ο και στον 21ο αιώνα και εκτενής ανάλυση στον τομέα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες.
Αρχικά, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και μελετάται η λειτουργία τους, και ακολουθούν οι βασικές αρχές των ασύρματων επικοινωνιών και τα χαρακτηριστικά των ασύρματων καναλιών διάδοσης.
Η μελέτη στη συνέχεια επεκτείνεται στα δίκτυα των οπτικών ινών και γίνεται αναφορά τόσο στα συστήματα μετάδοσης όσο και στα κανάλια διαλείψεων. Στη συνέχεια, αναλύεται εκτενώς ο πολύ σημαντικός τομέας του θορύβου στα οπτικά συστήματα και περιγράφονται τα είδη θορύβων και οι επιδράσεις τους στα συστήματα αυτά.
Το κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στο περιεχόμενο του προγράμματος GNU Octave, το οποίο παρέχει δυνατότητες για αριθμητική λύση των γραμμικών και μη γραμμικών προβλημάτων καθώς και για την πραγματοποίηση άλλων αριθμητικών πειραμάτων.
Τέλος, η έρευνα ολοκληρώνεται με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος οπτικών ινών και μελετάται η συμπεριφορά ενός Gaussian παλμού μέσα στο σύστημα αυτό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ίνες, Οπτικές
Optical fibers
Προσομοίωση, Μέθοδοι της
Simulation methods - Models and modeling
Δεδομένα - Συστήματα μετάδοσης
Data transmission systems
Δίκτυα πληροφόρησης
Information networks
Περιγραφή:
62 σ., εικ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0