Λήψη αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10018
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λήψη αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Συγγραφέας:
Πούλιας, Γεώργιος
Περίληψη:
Σε μια περίοδο ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών, γεωπολιτικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται το ζήτημα της διαχείρισης των φυσικών πόρων, η παρούσα εργασία στοχεύει να εντοπίσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της λήψης αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επίδραση που αυτοί ασκούν. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε σε δειγματοληπτική έρευνα που έλαβε χώρα την περίοδο Μάιος-Ιούλιος 2012. Το δείγμα αποτελούνταν από 405 άτομα. Για την στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και εκτιμήθηκαν υποδείγματα παλινδρομήσεων για την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για διάφορετικά είδη Α.Π.Ε, καθώς και τη στάση, την κοινωνική αποδοχή και την εμπιστοσύνη τους γι αυτές. Το 71,6% θεωρεί τις εφαρμογές των Α.Π.Ε στον οικιακό τομέα ακριβές. Από την εκτίμηση των παλινδρομήσεων και την μελέτη της επίδρασης των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών προέκυψε πως οι γυναίκες, τα άτομα νεαρότερης ηλικίας, οι ιδιοκτήτες κατοικιών και τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζουν υψηλότερη προθυμία πληρωμής, θετικότερη στάση και υψηλότερη αποδοχή για τις Α.Π.Ε. Οι σημαντικότεροι οικονομικοί παράγοντες που τις διαμορφώνουν, είναι τα κίνητρα, όπως η τεχνική υποστήριξη και η παρεχόμενη επιδότηση, η επισφάλεια-βεβαιότητα για την απόδοση της επένδυσης, ενώ ως κύριος ανασταλτικός παράγοντας λειτουργεί το υψηλό κόστος. Τέλος, επισημαίνεται και η επίδραση παραγόντων που αφορούν απόψεις και αντιλήψεις όπως είναι η πιθανή ύπαρξη προβλημάτων με τη διαθεσιμότητα των Α.Π.Ε, η αξιοπιστία της πράσινης ενέργειας, ο βαθμός ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή και η επιδείνωση της ενεργειακής κατάστασης της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα
Renewable energy sources - Greece
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Energy conservation
Ενέργειακή πολιτική - Οικονομικές απόψεις
Energy policy - Economic aspects
Περιγραφή:
126 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, poulias_georgios.pdf