Διατροφικά πρότυπα (Μεσογειακή Διατροφή) και πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια : επιδημιολογική μελέτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18464
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικά πρότυπα (Μεσογειακή Διατροφή) και πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια : επιδημιολογική μελέτη
Συγγραφέας:
Γερασιμάτου, Χρυσάνθη Ά.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης διατροφικών προτύπων και κυρίως της Μεσογειακής Διατροφής με τον κίνδυνο επανεμφάνισης της καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Μεθοδολογία Στη Μελέτη έλαβαν μέρος 461 διεγνωσμένοι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια της Ά Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την περίοδο 2006-2009, από τους οποίους οι 353 ήταν άνδρες, ηλικίας 64±13 ετών και οι 92 ήταν γυναίκες ηλικίας 72±12 ετών. Καταγράφηκαν αναλυτικά κλινικά, ανθρωπομετρικά, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα, καθώς και καπνιστικές και διατροφικές συνήθειες που αξιολογήθηκαν με αντίστοιχο διατροφικό δείκτη. Αποτελέσματα Οι ασθενείς με μεγαλύτερο βαθμό προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή διατηρούσαν καλό κλάσμα εξώθησης ( R2 =0.01), ενώ οι ασθενείς που δεν εμφάνισαν νέο καρδιαγγειακό επεισόδιο είχαν αυξημένο διατροφικό σκορ κατά 52% σε σύγκριση με όσους εμφάνισαν τη νόσο κατά τη διετία. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ο προστατευτικός ρόλος της Μεσογειακής Διατροφής έναντι στην εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου (Σχετικός Κίνδυνος 0,303 p<0,001) λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του τρόπου ζωής. Συμπέρασμα Αναδεικνύεται ο προστατευτικός ρόλος της Μεσογειακής Διατροφής στην περίπτωση της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας που οδηγεί σε κλινικά εκδηλωμένη καρδιακή ανεπάρκεια ύστερα από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λέξεις-κλειδιά:
ΜεσογειακήΔιατροφή, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο, κίνδυνος, Συστολική Δυσλειτουργία Αριστερής Κοιλίας
Περιγραφή:
73 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.

GERASIMATOU_PMSEDD_17.pdf

1 MB