Ιδιαιτερότητες, τάσεις και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των ρούχων με έμφαση τον καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία 9317
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιδιαιτερότητες, τάσεις και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των ρούχων με έμφαση τον καταναλωτή
Συγγραφέας:
Σωτηρίου, Στέλλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή έχει ως αντικείμενο τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα των παιδικών ρούχων. Η εργασία χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες και λειτουργίες των logistics, ενώ στο πρακτικό εξετάζεται η αντίδραση των καταναλωτών όσον αφορά τις εταιρείες ρούχων. Το θεωρητικό μέρος απαρτίζεται από 7 κεφάλαια ενώ το πρακτικό από 2 μέρη.
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο αφορά την ενδυμασία και το δεύτερο κεφάλαιο το παιδικό ρούχο. Ενδεικτικά, γίνεται αναφορά στην έννοια και στο σκοπό της ενδυμασίας, στη σύντομη ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας, στην ενδυμασία και διαίρεσή της σε κατηγορίες, στα υλικά κατασκευής της ενδυμασίας, στις υφαντικές ίνες, στιςφυσικές ύλες, στις τεχνικές ύλες, στην ιστορική αναδρομή του υφάσματος στην Ελλάδα και τέλος στα υφάσματα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη ζήτηση παιδικών ενδυμάτων, στους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης, στιςτιμές-διαθέσιμο εισόδημα, στη ζήτηση εξωτερικού, στην κατανάλωση, στην προσφορά παιδικών ρούχων, στο μέγεθος και χωροταξική κατανομή, στα στάδια παραγωγής – απασχόλησης, στην σύνθεση του κόστους παραγωγής, στις πρώτες ύλες, στην δυναμικότητα- τεχνολογία, στην παραγωγή, στο εμπόριο παιδικών ενδυμάτων, στις μορφές ανταγωνισμού στο εσωτερικό εμπόριο, στα προβλήματα κατά την εφοδιαστική αλυσίδα των παιδικών ρούχων της Mini Raxevsky, στη διάθεση του εσωτερικού εμπορίου, στο εξωτερικό εμπόριο, στις εξαγωγές, στις εισαγωγές, στα προβλήματα και αδυναμίες του κλάδου, τις προοπτικές, την συνέντευξη της διευθύντριας Logistics της εταιρίας Mini Raxevsky και τέλος την τιμολογιακή πολιτική στο εσωτερικού εμπορίου.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).
Αναλυτικότερα αναφέρεται, τι είναι logistics, τις κυρίες λειτουργίες των logistics, της αγορές, την διάκριση των αγορών, τους στόχουςτων αγορών, την έννοια και την σημασία της ποιότητας στις αγορές, τους κανόνες για καλές αγορές, την αγορά ή κατασκευή των προϊόντων, έναν ή περισσότερους προμηθευτές, την διαχείριση των αποθεμάτων, οι χρήσεις των αποθεμάτων, στις μεταφορές και διανομές των προϊόντων, στις οικονομικές λειτουργίες του συστήματος μεταφορών, στα βασικά κριτήρια επιλογής μεταφορικών μέσων, στα κύρια μεταφορικά μέσα στη λειτουργία της διανομής, στον συνδυασμό μεταφορικών μέσων, στην τιμολόγηση των μεταφορών, στην αποθήκευση, στον σχεδιασμό αποθηκευτικού δικτύου, στις λειτουργίες της αποθήκης, στον σχεδιασμό αποθήκης και στην αυτοματοποίηση της.
Τα Reverse Logistics(RL) και τα Green Logistics(GL) είναι τα κεφάλαια που εξετάζονται στη συνέχεια. Όσον αφορά το κεφάλαιο των Reverse Logistics πρώτα από όλα δίνεται ο ορισμός της Αντίστροφης Εφοδιαστικής και η ταυτότητα της. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τους παράγοντες που επηρεάζουν τα RL που είναι οιοικονομικοί, η νομοθεσία, η εταιρική υπηκοότητα, τα περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα.
Στο κεφάλαιο των Green Logistics γίνεται αναφορά στη δράση τους, στους βασικούςάξονες τους, στην Πράσινη και Αντίστροφη Εφοδιαστική και τέλος στη βιομηχανία μεταφορών- διανομών και περιβάλλον.
Στο πέμπτο κεφάλιαο γίνεται αναφορά στην συμπεριφορά του καταναλωτή αλλα και στη μόδα.Γίνεται λόγος, στα χαρακτηριστικά των αγοραστών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην από τα καταστήματα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα κριτήρια επιλογής καταστημάτων από τους καταναλωτές ακόμα και στη μόδα η οποία επηρεάζει πολύ το αγοραστικό κοινό.
Στο πρακτικό μέρος, στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ρούχων στην Ελλάδα, με σκοπό να παρουσιάσει βασικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των παιδικών ρούχων, αλλά και στοιχεία σχετικά με την εφοδιαστική ρούχων. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται αναφορά σε 100 καταναλωτές. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να σκιαγραφήσει το προφίλ των χρηστών των εταιρειών ρούχων αλλά και το επίπεδο εξυπηρέτησης τους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες των εταιρειών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική
Logistics
Ένδυση, Παιδική
Children's clothing
Λέξεις-κλειδιά:
Εφοδιαστική αλυσίδα, ρούχα, χαρακτηριστικά, προβλήματα
Περιγραφή:
106 σ.: εικ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Sotiriou_Stella.pdf