Πρόβλημα λειψυδρίας στην Κύπρο- καταναλωτές: επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης

Πτυχιακή Εργασία 8259
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόβλημα λειψυδρίας στην Κύπρο- καταναλωτές: επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Μαρίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Το νερό είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό που µας παρέχει η φύση. Αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την ίδια τη ζωή. Όμως, αυτή η πηγή ζωής αποτελεί πλέον είδος εν ανεπάρκεια. Επιπλέον, οι λιγοστές ποσότητες νερού που απομένουν δε χαρακτηρίζονται πάντα από την καλύτερη ποιότητα. Η Κύπρος, όπως εξάλλου και ολόκληρος ο πλανήτης, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη µε ένα μείζον οικολογικό πρόβλημα, αυτό της απειλούμενης λειψυδρίας. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται σε µία σειρά από αίτια όπως η έλλειψη σχεδιασμού, η κακή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, η καταστροφή των δασών, η περιφρόνηση των φυσικών νόμων που διέπουν τον υδρολογικό κύκλο, η μείωση των βροχοπτώσεων λόγω κλιματικών αλλαγών, κ.ά. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξετάσει τη χρήση και διαχείριση νερού στην Κύπρο καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της λειψυδρίας που μαστίζει το νησί εδώ και πολλά χρόνια. Άλλος ένας στόχος της μελέτης ήτανε να πληροφορηθούμε από τους καταναλωτές του νερού πόσα γνωρίζουν για το θέμα, αν είναι ευχαριστημένη με το αρμόδιο τμήμα, που διαχειρίζεται το όλο θέμα και την κυβέρνηση, καθώς και πώς αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-05-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Λοιπά Θέματα:
Ξηρασία - Κύπρος
Droughts - Cyprus
Νερό - Κύπρος
Water - Cyprus
Υδάτινοι πόροι - Κύπρος
Water resources - Cyprus
Λέξεις-κλειδιά:
Λειψυδρία, νερό, κατανάλωση, επιπτώσεις, αντιμετώπιση
Περιγραφή:
245 σ.: πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, karagiannh.pdf