Αλκοόλ και εγκυμοσύνη: πρόσληψη, γνώσεις και στάσεις σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 8240
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλκοόλ και εγκυμοσύνη: πρόσληψη, γνώσεις και στάσεις σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
Συγγραφέας:
Μισιχρόνη, Αναστασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η κατανάλωση αλκοόλ στην υγεία της γυναίκας, φαίνεται ότι έχει επιπτώσεις σε όλες τις φάσεις της αναπαραγωγικής διαδικασίας, και επιδρά τόσο στη γονιμότητα, όσο και στην περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 600 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, μεταξύ 18 και 48 ετών. Οι ερωτήσεις που καλούνταν να απαντήσουν αφορούσαν τις ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνουν σε εβδομαδιαία βάση, και τις γνώσεις και στάσεις τους απέναντι στις επιδράσεις του αλκοόλ στην περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, της γονιμότητας, αλλά και σε συνδυασμό με άλλες ουσίες. Αποτελέσματα: Στους πίνακες και τα διαγράμματα που παρατίθενται, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που δόθηκε, στα οποία δεν παρατηρούνται κάποια ανησυχητικά στοιχεία, εκτός από τα ποσοστά των γυναικών του δείγματος που δήλωσαν ότι καπνίζουν, και εκείνων που δήλωσαν ότι καταναλώνουν συγκεντρωτικά σε δύο- τρεις μέρες τις μερίδες αλκοόλ που αναλογούν εβδομαδιαία στη γυναίκα (binge drinking), ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι λίγες γυναίκες γνώριζαν το ανώτατο όριο κατανάλωσης που ορίζεται από τον ΠΟΥ, και προβλήματα που μπορούν να προκληθούν από το αλκοόλ στη γονιμότητα και σε συνδυασμό αυτού με άλλες ουσίες. Συμπεράσματα: Η άγνοια των γυναικών και η αδιαφορία τους σε κάποια θέματα που αφορούν την κατανάλωση και τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία, αποτελούν γεγονότα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τονίζεται επιτακτικότατα η περεταίρω ενημέρωση των γυναικών σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση του αλκοόλ και τις επιπτώσεις του, για την άμεση προφύλαξη της υγείας της γυναίκας, σήμερα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Γυναικολογία και μαιευτική
Λοιπά Θέματα:
Αλκοόλ - Υγιεινολογικές απόψεις
Alcohol - Health aspects
Εγκυμοσύνη - Διαιτολογικές απόψεις
Pregnancy - Nutritional aspects
Διατροφή - Εγκυμοσύνη
Nutrition - In pregnancy
Λέξεις-κλειδιά:
Αλκοόλ, εγκυμοσύνη, πρόσληψη, διατροφή, ενημέρωση
Περιγραφή:
90 σ.: εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Misixronh.pdf