Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή 43
Τίτλος:
Διδακτορικές Διατριβές

Φίλτρα

 

1. Δια-εθνικές γεωγραφίες της μετανάστευσης:διαπραγματεύσεις συνόρων και ορίων

Διδακτορική Διατριβή 14877
Συγγραφέας:
Λαφαζάνη, Όλγα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)

2. Vulnerability and Risk of archaeological sites to geological – geomorphological processes

Διδακτορική Διατριβή 15416
Συγγραφέας:
Μίνου-Μινοπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Γεωλογία

4. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης twitter ως πηγής εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας για την εξαγωγή μακροσεισμικών παρατηρήσεων και την ανάπτυξη χαρτών μακροσεισμικής έντασης

Διδακτορική Διατριβή 15448
Συγγραφέας:
Αραποστάθης, Ευστάθιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Χάρτες

6. Η ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα: η προβληματική της δεύτερης γενιάς

Διδακτορική Διατριβή 8286
Συγγραφέας:
Χαλιάπα, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-15

7. Συλλογές ιστορικών χαρτών στον Παγκόσμιο Ιστό: ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης και αξιοποίησής τους

Διδακτορική Διατριβή 4568
Συγγραφέας:
Γκαδόλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-20

8. Long and short term monitoring of ground deformation in Thessaly basin using space-based SAR Interferometry

Διδακτορική Διατριβή 5795
Συγγραφέας:
Fakhri, Falah
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03

9. Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί

Διδακτορική Διατριβή 17032
Συγγραφέας:
Μπαλαμπανίδης, Δημήτριος Θ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Γεωγραφία (Γενικά)

11. Χωρικές και κοινωνικές μεταβολές στο κέντρο της Αθήνας: η περίπτωση του Μεταξουργείου

Διδακτορική Διατριβή 10719
Συγγραφέας:
Αλεξανδρή, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-12-09

12. Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου

Διδακτορική Διατριβή 7071
Συγγραφέας:
Γκολούμποβιτς Δεληγιάννη, Μιλιάνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-28

13. Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη

Διδακτορική Διατριβή 9877
Συγγραφέας:
Βανδαράκης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-12

14. Γεωμορφολογική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της νήσου Λήμνου (ΒΑ Αιγαίο) τα τελευταία 6000 έτη

Διδακτορική Διατριβή 18164
Συγγραφέας:
Σιδηροπούλου, Μιμόζα Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία

15. Η επίδραση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών στην παλαιογεωγραφική εξέλιξη αρχαιολογικών θέσεων και στη διατήρηση των κατάλοιπων αυτών

Διδακτορική Διατριβή 7057
Συγγραφέας:
Θεοδωρακοπούλου, Αικατερίνη Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία

16. Μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης

Διδακτορική Διατριβή 18573
Συγγραφέας:
Χρόνη, Χρηστίνα Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία

17. Εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών σε τοπική κλίμακα. Αποτίμηση ποιότητας ζωής σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης

Διδακτορική Διατριβή 15435
Συγγραφέας:
Φάκα, Αντιγόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)

18. Development of an integrated modeling system for simulating the air-ocean wave interactions

Διδακτορική Διατριβή 18864
Συγγραφέας:
Βάρλας, Γεώργιος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Μετεωρολογία

19. Χρονοχώροι στην πόλη και καθημερινότητα: συγκριτική μελέτη στην Αθήνα και την πόλη του Μεξικού

Διδακτορική Διατριβή 7978
Συγγραφέας:
Χαϊδοπούλου Βρυχέα, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-05

20. Η μελέτη της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία

Διδακτορική Διατριβή 6319
Συγγραφέας:
Ξανθάκης, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011