Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34
Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

2. Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ

Μεταπτυχιακή Εργασία 2997
Συγγραφέας:
Γκουλούση, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07

3. Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια

Μεταπτυχιακή Εργασία 3034
Συγγραφέας:
Σταυριανουδάκη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14

5. Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στις μορφές διδασκαλίας στη σχολική τάξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 3258
Συγγραφέας:
Ζούκα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07

6. Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 3278
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους, Ελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03

7. Ανάπτυξη στην περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 3315
Συγγραφέας:
Παναγιώτου, Ιουλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-06

8. Ολοκληρωμένη διαχείριση της επεξεργασίας βρώσιμων ελιών ισπανικού τύπου

Μεταπτυχιακή Εργασία 3447
Συγγραφέας:
Σιαμανδούρα, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07

9. Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3465
Συγγραφέας:
Καραΐσκου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-14

10. Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 3453
Συγγραφέας:
Παγωτέλης, Ευστράτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04

11. Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14853
Συγγραφέας:
Κιουρτίδου, Πηνελόπη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες

12. Οι ενδοσχολικοί απογευματινοί όμιλοι δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Μεταπτυχιακή Εργασία 14867
Συγγραφέας:
Κοσμά, Στυλιανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση

13. Πολιτιστικός τουρισμός: η περίπτωση της Ρόδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14873
Συγγραφέας:
Κουτσοπούλου, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-20

15. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την οργανωσιακή δικαιοσύνη και η επίδραση στην εργασιακή τους ικανοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 15034
Συγγραφέας:
Ζαχαράκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)

16. Το διεθνές εμπόριο: οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αραβικό κόσμο

Μεταπτυχιακή Εργασία 1531
Συγγραφέας:
Καλαϊτζή, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14

17. Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) στην μηχανική βιολογική επεξεργασία (ΜΒΕ) των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ): περίπτωση μελέτης το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης & κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 15379
Συγγραφέας:
Καλογερόπουλος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική διαχείριση

19. Δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά σε μαθητές με και χωρίς δυσλεξία

Μεταπτυχιακή Εργασία 15330
Συγγραφέας:
Γεωργοβρεττάκου, Σταματίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαίδευση

20. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των εκπαιδευτικών της Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 15376
Συγγραφέας:
Ντίλη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)