Μελέτη μεταβολής παραγόντων κινδύνου για οστεοπόρωση μετά από παρέμβαση διατροφικής αγωγής σε ομάδα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών

Πτυχιακή Εργασία 3336
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη μεταβολής παραγόντων κινδύνου για οστεοπόρωση μετά από παρέμβαση διατροφικής αγωγής σε ομάδα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Συγγραφέας:
Κατσαρόλη, Ιωάννα
Περίληψη:
Η αιτιολογική σχέση της εμμηνόπαυσης και της οστεοπόρωσης, επιβεβαιώνεται από την απώλεια οστικής μάζας και από τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων στις μετεμμηνοπαυσιακές από ότι στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τα οστεπορωτικά κατάγματα, αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο επιδημιολογικό πρόβλημα και για τα δύο φύλα, καθώς σχετίζονται με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας.
Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν να μελετηθεί η επίδραση της κατανάλωσης εμπλουτισμένου σε ασβέστιο και βιταμίνης D γάλακτος, στον οστικό μεταβολισμό και στην βελτίωση του προφίλ της βιταμίνης D στον οργανισμό, σε δείγμα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η διαιτητική πρόσληψη των γυναικών και αξιολογήθηκε η επίδραση της διατροφικής επιμόρφωσης, μετά από πρόγραμμα παρέμβασης στο εν λόγω δείγμα.
Αρχικά ένα μεγάλο δείγμα, περίπου 247 μεττεμηνοπαυσιακών γυναικών αναζητήθηκε, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή η πρώτη επαφή έγινε σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τα Κέντρα Αποκατάστασης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) των δήμων: Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Νέου Ηρακλείου. Αρχικά με μια σύντομη συνέντευξη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού, έγινε η πρώτη επιλογή του δείγματος που πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στην συνέχεια από το αρχικό δείγμα, επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα 105 γυναικών, φαινομενικά υγιών και ηλικίας 55-65 ετών. Το δείγμα αυτό χωρίστηκε σε 3 ομάδες 35 ατόμων, για την εκτέλεση της διατροφικής παρέμβασης, τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας από τις οποίες ήταν τα εξής:
α. Ομάδα Διατροφικής Παρέμβασης (ΟΠ) (Καλλιθέα): 35 άτομα στα οποία θα χορηγείται σκεύασμα διατροφής για περίοδο 12 μηνών, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρόγραμμα αγωγής υγείας, με έμφαση στην σημασία της διατροφής αλλά και της φυσικής δραστηριότητας, όσο αφορά την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.
β. Ομάδα Παρέμβασης με λήψη συμπληρώματος ασβεστίου (ΟΑ) (Νέο Ηράκλειο): 35 άτομα στα οποία θα χορηγείται συμπλήρωμα ασβεστίου. Το συμπλήρωμα αυτό θα εξασφαλίζει την επιπλέον πρόσληψη 500-600 mg ασβεστίου, σε γυναίκες οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία μέση πρόσληψη (περίπου 600-700 mg/ημέρα), με στόχο την τελική χορήγηση σε αυτές της συνιστώμενης για την ηλικία τους ποσότητας ασβεστίου, που είναι τα 1200 mg/ημέρα.
γ. Ομάδα Ελέγχου (ΟΑ) (Νέα Σμύρνη): 35 άτομα, στα οποία θα γίνει προληπτικός έλεγχος δεικτών υγείας και διατροφική αξιολόγηση, καθώς και ενημέρωση, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, για την κατάσταση της υγείας τους αλλά και για θέματα ισορροπημένης διατροφής.
Το σύνολο των συμμετεχόντων εξετάστηκε συνολικά δύο φορές τον Νοέμβριο του 2004 και τον Απρίλιο του 2005. Τα άτομα υπεβλήθησαν σε αιματολογικές και βιοχημικές αναλύσεις και σε αναλύσεις δεικτών οστικού μεταβολισμού. Ακόμα καταγράφηκαν οι διαιτητικές συμπεριφορές με τριήμερα καταγραφής τροφίμων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σύστασης σώματος και μετρήθηκαν ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
Από την ανάλυση των δεδομένων, αξιολογήθηκε τόσο η διατροφική πρόσληψη των εθελοντών στις τρεις υποομάδες όσο και η αλλαγή που παρατηρήθηκε σε δείκτες οστικού μεταβολισμού. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζουν μια γενικότερη βελτίωση των διαιτητικών συμπεριφορών των γυναικών της ΟΠ. Φαίνεται ότι η συστηματική, ημερήσια κατανάλωση τριών μερίδων γαλακτοκομικών στην ΟΠ, βελτίωσε την πρόσληψη των συστατικών που σχετίζονται άμεσα με την οστική υγεία, δηλαδή του ασβεστίου, του φωσφόρου, του μαγνησίου και της βιταμίνης D αλλά και μείωσε την ενεργειακή πρόσληψη με στατιστικά σημαντική μείωση στη λήψη πρωτεϊνών και ολικού λίπους.
Τέλος, η κατανάλωση του εμπλουτισμένου γάλακτος σε ασβέστιο και βιταμίνη D, λειτούργησε προστατευτικά και μείωσε τον ρυθμό αύξησης της συγκέντρωσης της ΡΤΗ, και του CTX στον ορό, ενώ αύξησε περισσότερο συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες, την συγκέντρωση του IFG-1. Παρόλη τη μείωση στην 25(ΟΗ)D στον ορό, λόγω εποχικής διακύμανσης κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, η ΟΠ παρουσίασε τη μικρότερη μείωση συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Οστεοπόρωση
Osteoporosis
Γυναίκες - Ασθένειες
Women - Diseases
Γυναίκες - Διατροφή
Women - Nutrition
Περιγραφή:
95 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki17.pdf