Πολιτικές ανασυγκρότησης αστικών περιοχών μετά από σεισμό με έμφαση στην κατοικία

Μεταπτυχιακή Εργασία 3082
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτικές ανασυγκρότησης αστικών περιοχών μετά από σεισμό με έμφαση στην κατοικία
Συγγραφέας:
Ακρίβου, Ελένη
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία γίνεται με σκοπό την σύγκριση διαφορετικών περιοχών, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετώπισαν και διαχειρίστηκαν μεγάλες καταστροφές, που έλαβαν χώρα στην περιοχή τους, στη φάση της ανασυγκρότησης. Οι κύριοι προβληματισμοί αφορούν στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανασυγκρότηση των περιοχών αυτών με έμφαση στο ζήτημα της κατοικίας, παρατηρώντας τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μετά τα καταστροφικά γεγονότα. Η καταστροφή η οποία έπληξε τις περιοχές που θα εξεταστούν, είναι ο σεισμός. Θα εξεταστούν λοιπόν οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που υιοθετήθηκε από τις περιοχές για την ανασυγκρότηση αυτών μετά από σεισμό. Συγκεκριμένα, αν ακολουθήθηκαν οι φάσεις αποκατάστασης και ανασυγκρότησης καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρμόδιοι φορεις την περίοδο αυτή. Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως τι θετικό αφήνει η κάθε εμπειρία και ποιός ο βαθμός μετριασμού της επικινδυνότητας των περιοχών αυτών από ενδεχόμενη μελλοντική καταστροφή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Natural disasters - Management
Κτήρια - Συνέπειες σεισμών
Buildings - Earthquake effects
Σεισμοί
Earthquakes
Περιγραφή:
100 σ., εικ., πίν., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Akrivou_Eleni.pdf