Μητροπολιτική ανάπτυξη και αστικός ανταγωνισμός, ιστορική μνήμη, τοπόσημα στο σύγχρονο Βερολίνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 2587
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μητροπολιτική ανάπτυξη και αστικός ανταγωνισμός, ιστορική μνήμη, τοπόσημα στο σύγχρονο Βερολίνο
Συγγραφέας:
Γαβριηλίδου, Μαρία
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις παγκόσμιες πόλεις και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό προκειμένου να προσελκύσουν οικονομικό, πολιτιστικό, πολιτικό κεφάλαιο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το 1ο κεφάλαιο της εργασίας καταπιάνεται με τα παραπάνω θέματα, ενώ στο 2ο αναλύονται οι παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται η ανταγωνιστικότητα των πόλεων με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτιστικές υποδομές και την συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα και ακολουθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή για το Βερολίνο. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται οι όροι «ατομική» και «συλλογική μνήμη» και εξετάζεται η συμβολή της αρχιτεκτονικής στην αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων. Ακολουθεί εκτενής ανάλυση για το Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου και τη λειτουργία του ως τοπόσημο, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται άλλα Εβραϊκά τοπόσημα και μνημεία της πόλης. Στο τμήμα των συμπερασμάτων επιχειρείται μια σύντομη κριτική των όρων που προαναφέρθηκαν στην εργασία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Πόλεις και κωμοπόλεις - Γερμανία - Βερολίνο
Cities and towns - Germany - Berlin
Παγκοσμιοποίηση - Γερμανία - Βερολίνο
Globalization - Germany - Berlin
Περιγραφή:
131 σ., εικ., πίν., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0