Εναλλακτικά μοντέλα αγροτικής ανάπτυξης: η περίπτωση της παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ στις περιοχές της Μαντινείας και της Νεμέας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2538
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εναλλακτικά μοντέλα αγροτικής ανάπτυξης: η περίπτωση της παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ στις περιοχές της Μαντινείας και της Νεμέας
Συγγραφέας:
Θεοφίλη, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα γενικά, και το κρασί ειδικότερα αποκτούν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις πολιτικές Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα και την αγροτική οικονομία, συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, συγκρατούν τον αγροτικό πληθυσμό στην ύπαιθρο, ευνοούν την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και αναδεικνύουν την τοπική γνώση και τον πολιτιστικό πλούτο των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει κατά πόσο ισχύουν τα ανωτέρω συμπεράσματα στην περίπτωση της ελληνικής υπαίθρου, και ειδικότερα σε δύο περιοχές που ειδικεύονται στην παραγωγή οίνου τύπου ΟΠΑΠ, την Νεμέα και την Μαντινεία. Οι δύο περιοχές αν και βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την έκταση της αμπελουργικής ζώνης, τον αριθμό των οινοποιείων και την σύνδεση της τοπικής οικονομίας με την αμπελουργική δραστηριότητα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αναφέρονται στον βαθμό προσαρμογής των ανωτέρω περιοχών στο εναλλακτικό μοντέλο Αγροτικής Ανάπτυξης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις
Agriculture - Economic aspects
Αμπελουργία - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός) - Νεμέα
Wine and wine making - Greece - Korinthia (Nome) - Nemea
Αμπελουργία - Ελλάδα - Aρκαδία (Νομός) - Μαντινεία
Wine and wine making - Greece - Arkadia (Nome) - Madineia
Περιγραφή:
119 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, theofili.pdf