Στρατηγικές τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η περίπτωση των Peer 2 Peer εφαρμογών

Μεταπτυχιακή Εργασία 19443
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στρατηγικές τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η περίπτωση των Peer 2 Peer εφαρμογών
Συγγραφέας:
Κατσουλάκη, Ζαχαρούλα Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αγαπητού, Χρύσα
Περίληψη:
Η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών κατά την τελευταία τριακονταετία σημείωσε ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης και η τουριστική κατανάλωση αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανθεκτική στις οικονομικές διακυμάνσεις και τις πολιτικοκοινωνικές κρίσεις, γεγονός που οφείλεται στο ότι το αγαθό «αναψυχή» έχει βαθμιαία μετατοπιστεί στην κλίμακα προτιμήσεων του καταναλωτή από αγαθό πολυτελείας σε ετησίως πρώτης ανάγκης αγαθό.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να αναλυθεί ο τουριστικός τομέας σαν ξεχωριστό οικονομικό φαινόμενο, σαν ιδιαίτερος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας : την τουριστική οικονομία.
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε νέες διαστάσεις στο τουριστικό προϊόν. Τα τελευταία χρόνια ο ηλεκτρονικός τουρισμός έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες και νοοτροπίες στους χρήστες με τις εφαρμογές peer to peer. Το σκηνικό στον κλάδο αλλάζει καθώς μεταβάλλονται οι ισορροπίες. Κάθε οργανισμός αναγκάζεται να γνωρίσει και να συμφιλιωθεί με τις νέες αυτές τεχνολογίες και κατ’ επέκταση να επαναπροσδιορίσει τις στρατηγικές και την διάρθρωση του, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.
Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι βιβλιογραφική. Επιδιώκεται η διερεύνηση των στρατηγικών των τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, της υπάρχουσας θέσης των peer to peer εφαρμογών στην τουριστική αγορά και τα περιθώρια εξέλιξης τους τομέα του Τουρισμού σύμφωνα με τις επιθυμίες και αποφάσεις των τουριστών και ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας. Παράλληλα παρουσιάζεται η περίπτωση της εταιρείας Airbnb η οποία αποτελεί την πιο γνωστή πλατφόρμα διαμοιρασμού κατοικίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, επιχειρήσεις, στρατηγική, ηλεκτρονικό εμπόριο
Περιγραφή:
241 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KATSOULAKI_PMSIT_2017.pdf

8 MB