Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τους τυφώνες Katrina και Haiyan

Μεταπτυχιακή Εργασία 19420
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τους τυφώνες Katrina και Haiyan
Συγγραφέας:
Μανωλάκος, Αλέξανδρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Τα ακραία φυσικά φαινόμενα καθώς και οι συνέπειές τους αποτελούν, τα τελευταία
χρόνια, ένα έντονο πεδίο προβληματισμού της επιστημονικής κοινότητας, λόγω της
έξαρσής τους αλλά και της φαινομενικής αδυναμίας του ανθρωπίνου πληθυσμού
άλλοτε να τα προβλέψει και άλλοτε να τα αντιμετωπίσει. Έτσι, έννοιες όπως ο
«κίνδυνος», η «καταστροφή», η «φυσική καταστροφή», η «τρωτότητα» και η
«επικινδυνότητα» έχουν αρχίσει να μελετώνται σε βάθος, με πλήθος ερευνών να
προσπαθεί να βρει τόσο τις μεταξύ τους συσχετίσεις όσο και τους τρόπους
αντιμετώπισής τους. Αυτό είναι και το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας, η οποία μέσα από την σύγκριση των αιτιών των
επιπτώσεων δυο από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, τυφώνες που είναι οι
τυφώνες Katrina και Haiyan, θα προσπαθήσει να καταλήξει στο κατά πόσο το
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της κάθε χώρας επηρεάζει την τρωτότητά της, σε μια
προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής όλης της θεωρητικής γνώσης και ανάδειξη νέας.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι το ότι ο βαθμός, αυτός, επιρροής είναι
ιδιαίτερα υψηλός, καθώς οι Φιλιππίνες που χαρακτηρίζονταν από σημαντικότερα
ποσοστά φτώχιας και μεγαλύτερη κοινωνική ανομοιογένεια σε σχέση με την Νέα
Ορλεάνη, αποδείχθηκαν περισσότερο ευάλωτες στην εκδήλωση εκτεταμένων
καταστροφών από τυφώνα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Λουιζιάνα - Νέα Ορλεάνη
Φυσικές καταστροφές
Λέξεις-κλειδιά:
Τυφώνες, καταστροφές, Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα, Φιλιππίνες, Κατρίνα, Χαϊγιάν
Περιγραφή:
153 σ.: εικ., διαγρ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MANOLAKOS_PMSGEO_15.pdf

6 MB