Η Εγγραμματοσύνη της Υγείας σε σχέση με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και την εικόνα σώματος σε δείγμα νέων Ελλήνων ηλικίας 18-25 ετών

Πτυχιακή Εργασία 19156
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Εγγραμματοσύνη της Υγείας σε σχέση με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και την εικόνα σώματος σε δείγμα νέων Ελλήνων ηλικίας 18-25 ετών
Συγγραφέας:
Γλεντή, Θεοδώρα Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, αποσκοπεί στην ανάδειξη των προσδιοριστικών παραγόντων εγγραμματοσύνης της υγείας και της σχέσης τους με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και την εικόνα σώματος σε δείγμα νέων, ηλικίας 18-25 ετών, που κατοικούν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η μέτρηση των επιπέδων εγγραμματοσύνης υγείας σε ενήλικες, ηλικίας 18-25 ετών, και η πιθανή σχέση τους με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια μελέτη ασθενών – μαρτύρων (case control), η οποία διεξήχθη στον νομό Αττικής και στην οποία συμμετείχαν 210 υγιή άτομα, ηλικίας 18 – 25 ετών. Το σύνολο του δείγματος αποτελούσαν 115 άτομα με υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και 95 άτομα με χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Λοιπά Θέματα:
Αγωγή υγείας
Εικόνα σώματος
Φυσική κατάσταση - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Εγγραματοσύνη υγείας, φυσική δραστηριότητα, εικόνα σώματος, νέοι, χρόνιες παθήσεις
Περιγραφή:
102 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΓΛΕΝΤΗ_ΟΟΟ_10-7-17.pdf

3 MB