Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και Λιπιδαιμικό προφίλ

Πτυχιακή Εργασία 19141
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και Λιπιδαιμικό προφίλ
Συγγραφέας:
Γουργούλη, Δανάη-Μαγδαληνή Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Πολυχρονόπουλος, Ευάγγελος
Περίληψη:
Σκοπός: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έγινε προσπάθεια εύρεσης πιθανών παραγόντων κινδύνου για τη νόσο της Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ). Έγινε διάκριση ως προς τις δύο βασικές μορφές της νόσου (υγρού και ξηρού τύπου). Μεθοδολογία: Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 150 άτομα, από τα οποία 50 άτομα έπασχαν από υγρού τύπου ΗΕΩ, 50 από ξηρού τύπου ΗΕΩ και τα υπόλοιπα 50 δεν ήταν πάσχοντες. Μελετήθηκαν δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία, στοιχεία από το ιστορικό και το λιπιδαιμικό προφίλ. Επίσης, έγινε αξιολόγηση της προσκόλλησης του δείγματος στη Μεσογειακή Διατροφή, με χρήση του MedDietScore. Αποτελέσματα: Τα δημογραφικά (ηλικία, φύλο) και ανθρωπομετρικά (ΔΜΣ, λόγος μέσης-περιφέρειας) στοιχεία δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις ομάδες του δείγματος. Από τα στοιχεία του ιατρικού ιστορικού που μελετήθηκαν (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος), οι δυσλιπιδαιμικοί ασθενείς εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στην ομάδα των πασχόντων από ΗΕΩ και συγκεκριμένα από υγρού τύπου, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι τιμές των παραμέτρων του λιπιδαιμικού προφίλ (ολική χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια ορού) και της γλυκόζης αίματος δεν εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, αν και οι πάσχοντες από ΗΕΩ είχαν υψηλότερες τιμές HDL-χοληστερόλης και γλυκόζης ορού. Οι ασθενείς με ΗΕΩ φαίνεται να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ψαριού από τους μη πάσχοντες. Συμπέρασμα: Συνεπώς, η δυσλιπιδαιμία φαίνεται να αποτελεί πιθανό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ΗΕΩ (OR=2.6, 95% CI) και συγκεκριμένα υγρού τύπου ΗΕΩ (OR=3.0, 95% CI).
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Λιπίδια στην ανθρώπινη διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
Λιπιδαιμικό προφίλ Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) Δυσλιπιδαιμία HDL-χοληστερόλη Παράγοντες κινδύνου
Περιγραφή:
110 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GOURGOULI_EDD_17.pdf

2 MB