Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος για video on-demand από θεατρικές παραστάσεις σε έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TVs)

Μεταπτυχιακή Εργασία 14767
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος για video on-demand από θεατρικές παραστάσεις σε έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TVs)
Συγγραφέας:
Αγραφιώτη, Σοφία
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και η καθημερινότητα μας
κατακλύζεται από εφαρμογές του. Η έννοια του “smart” εμφανίζεται όλο και περισσότερο
μετατρέποντας απλές συσκευές σε πιο σύνθετες, με περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες,
παραδείγματος χάριν συσκευές, όπως οι τηλεοράσεις αποκτούν λειτουργικό αντίστοιχο των
υπολογιστών και σύνδεση στο internet.
Η έξυπνη τηλεόραση είναι από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του Home
Entertainment και περιγράφει μια τάση ενσωμάτωσης του Internet και των Web 2.0
χαρακτηριστικών, δηλαδή χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις αποκτούν ενεργό ρόλο και
μπορούν να επεμβαίνουν στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, στις τηλεοράσεις και σε
αποκωδικοποιητές (set-top boxes). Οι “έξυπνες” τηλεοράσεις προσφέρουν προηγμένη υπολογιστική
ικανότητα και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε σχέση με αυτή της κλασικής τηλεόρασης,
επίσης έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν εφαρμογές (application).Στην παρούσα εργασία μελετώνται πρωτόκολλα για Video on demand, πρωτόκολλα που
χρησιμοποιούνται σε Smart TVs και τέλος αναπτύσσεται μια εφαρμογή (application) για Smart
TV(έξυπνες τηλεοράσεις).
Με την εφαρμογή αυτή οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν
μαγνητοσκοπημένες θεατρικές παραστάσεις από την τηλεόραση τους.
Αναλυτικότερα, η εργασία χωρίζεται σε 3 κεφάλαια:
1. Εισαγωγή
2. Θεωρητικό υπόβαθρο - έννοιες
3. Περιγραφή υλοποίησης.Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω κάποιων
paper και παρουσιάζονται ενδεικτικές έρευνες. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετούνται οι βασικές
έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση της υλοποίησης. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο
γίνεται η παρουσίαση της εφαρμογής και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυμέσα,VoD, Πρωτόκολλα RTP/RTSP, Samsung smart TV, Video playback
Περιγραφή:
107 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Agrafioti_MetaptPlirTil_14.pdf

2 MB