Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα της Φλώρινας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Πτυχιακή Εργασία 14696
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα της Φλώρινας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό
Συγγραφέας:
Βοζινίδου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
Παραδοσιακές τέχνες, παραδοσιακά επαγγέλματα, πολιτισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, Φλώρινα
Περιγραφή:
98, [62] σ., διαγρ., εικ.

VOSNIDOY M.-OOO-2002.pdf

78 MB