Διερεύνηση της στάσης των κατοίκων της Άνδρου στα αιολικά πάρκα

Πτυχιακή Εργασία 14350
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της στάσης των κατοίκων της Άνδρου στα αιολικά πάρκα
Συγγραφέας:
Βασταρδή, Μαρία Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης εξετάζεται η στάση των κατοίκων της Άνδρου στα αιολικά πάρκα. Με αυτήν την έρευνα ολοκληρώνεται ο τετραετής κύκλος σπουδών μου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το θέμα της πτυχιακής αυτής μελέτης σχετίζεται άμεσα με τα όσα διδάχθηκα κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου. Το κίνητρο για την εκπόνηση του θέματος της πτυχιακής μελέτης αποτέλεσε το ενδιαφέρον μου να διερευνήσω την ενεργειακή κατάσταση του νησιού της Άνδρου και να αναζητήσω έναν τρόπο λύσης για το γνωστό ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Έχοντας γνωρίσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προσπάθησα να προσεγγίσω έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος που δείχνει να έχει προοπτικές. Ειδικότερα σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξεταστεί η στάση των κατοίκων απέναντι στα αιολικά πάρκα και να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο διαμορφώνεται αυτή. Μέσω της αναζήτησης των αιτιών που οδηγούν τη συμπεριφορά των κατοίκων, θα μπορέσει αποτελεσματικότερα να προσεγγιστεί και ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων της αποδοχής της αιολικής ενέργειας από τους ίδιους τους κατοίκους. Προκειμένου να επιτευχθεί όμως ο σκοπός της πτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά, εξετάζεται το ενεργειακό πρόβλημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται ο λόγος για τον οποίο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να επιλύσουν αποτελεσματικά το ενεργειακό πρόβλημα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση της αιολικής ενέργειας στον κόσμο, στην Ελλάδα και στο νησί της Άνδρου. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Αιολικά πάρκα - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Άνδρος
Αιολική ενέργεια - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Άνδρος
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Άνδρος
Λέξεις-κλειδιά:
Αιολικά πάρκα, αιολική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Άνδρος, απόψεις
Περιγραφή:
310 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VASTARDI M.-OOO-2004.pdf

162 MB