Μοντελοποίηση της ηλιακής έκθεσης με τη χρήση Σ.Γ.Π και ψηφιακών μοντέλων εδάφους

Πτυχιακή Εργασία 14066
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση της ηλιακής έκθεσης με τη χρήση Σ.Γ.Π και ψηφιακών μοντέλων εδάφους
Συγγραφέας:
Μήτρου, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-02-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλιακή ακτινοβολία, ηλιακή ενέργεια, Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, λογισμικό, μοντέλα εδάφους
Περιγραφή:
123, [21] σ., εικ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MITROY A.GEO.05.pdf

57 MB