Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5217 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Σύστημα εύρεσης βέλτιστης διαδρομής για πλοία με χρήση δεδομένων καιρού
Πτυχιακή Εργασία 25338
2021-10-19
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
Μεταπτυχιακή Εργασία 25332
2021-10-19
Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αστικοποίησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Ζωγράφου
Μεταπτυχιακή Εργασία 25330
2021-10-19
Η συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Περιστερίου
Μεταπτυχιακή Εργασία 25334
2021-10-19
Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην πολιτιστική δραστηριότητα των πόλεων. Μελέτη περίπτωσης: Η πόλη των Τρικάλων
Μεταπτυχιακή Εργασία 25325
2021-10-19
Πολιτιστικές διαδρομές – αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Πύλου – Νέστορος
Μεταπτυχιακή Εργασία 25320
2021-10-18
Η μεταγευματική επίδραση ενός σνακ μανιταριών στις ορμόνες της όρεξης
Μεταπτυχιακή Εργασία 25317
2021-10-18
Διατροφή και τρόπος ζωής σε φοιτητές με δυσλεξία και ΔΕΠ-Υ
Πτυχιακή Εργασία 25315
2021-10-14
Εφαρμογή logistics και συνεργατικών δράσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα των Super Market
Πτυχιακή Εργασία 25312
2021-10-14
Αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης στη Μεσογειακή Διατροφή των παιδιών με Κυστική Ίνωση και συσχέτιση με δείκτες διατροφικής κατάστασης
Μεταπτυχιακή Εργασία 25309
2021-10-13
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
6660
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
6370
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
4952
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
4099
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3808
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3790
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3762
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3759
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3603
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3548