Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4745 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Συγκριτική αξιολόγηση παραδοσιακών ελληνικών συνταγών όπου χρησιμοποιείται η επιτραπέζια ελιά
Πτυχιακή Εργασία 23761
2020-09-22
Αξιολόγηση των επιπέδων μυελοϋπεροξειδάσης σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου μετά από διατροφική παρέμβαση με μαστίχα
Πτυχιακή Εργασία 23758
2020-09-22
Μη αλκοολούχα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση. Καταγραφή διερεύνηση της διατροφικής τους σημασίας στις μεσογειακές χώρες
Πτυχιακή Εργασία 23755
2020-09-22
Πρόσληψη νατρίου και αγγειακές βλάβες σε άτομα με αυτοάνοσα / φλεγμονώδη νοσήματα
Πτυχιακή Εργασία 23752
2020-09-22
Διερεύνηση λειτουργικών ιδιοτήτων σε προϊόντα ζύμωσης από όσπρια
Πτυχιακή Εργασία 23749
2020-09-21
Μεταβολικά νοσήματα στην παιδιατρική και διατροφική αντιμετώπιση
Πτυχιακή Εργασία 23746
2020-09-21
Συστατικά της Μεσογειακής κουζίνας με προστιθέμενη διατροφική αξία
Πτυχιακή Εργασία 23743
2020-09-18
Το γιαούρτι στην διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ
Πτυχιακή Εργασία 23738
2020-09-18
Μεταγευματική επίδραση της κατανάλωσης σκευάσματος με εκχύλισμα υπο-προϊόντων οινοποίησης σε δείκτες οξειδωτικού στρες
Μεταπτυχιακή Εργασία 23740
2020-09-18
Η σημασία της ιχνηλασιμότητας και η συμβολή της στις επιχειρήσεις
Πτυχιακή Εργασία 23735
2020-09-18
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
5227
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
3569
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
3134
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
2873
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
2862
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
2859
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
2814
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2750
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
2732
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
2730