Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4612 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Υδρομετεωρολογική μοντελοποίηση ενός πλημυρικού γεγονότος στο Σπερχειό ποταμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 23109
2020-05-27
Μετανάστευση και παλιννόστηση νέων Ελλήνων επιστημόνων. Ροές από και προς την Ελλάδα και κοινωνικοδημογραφικές επιπτώσεις για την περιοχή της πρωτεύουσας
Διδακτορική Διατριβή 22810
2020-05-27
Η γυναικεία μορφή στην ελληνική κοινωνία (1950- 1970) στο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη
Μεταπτυχιακή Εργασία 23339
2020-05-21
Η σχέση της εργασιακής εικανοποίησης της εργασιακής εξουθένωσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακή Εργασία 23342
2020-05-21
Δυσκολίες ύπνου σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
Μεταπτυχιακή Εργασία 23336
2020-05-21
Η κοινωνική κατανόηση των κωφών παιδιών
Μεταπτυχιακή Εργασία 23333
2020-05-21
Δυνητική χωροθέτηση πλωτής συσκευής ανάκτησης κυματικής και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο Αιγαίο Πέλαγος
Πτυχιακή Εργασία 23330
2020-05-21
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης με τη χρήση τεχνικών θεάτρου και στόχο την εξοικείωση τους με την υπαίθρια γλυπτική
Μεταπτυχιακή Εργασία 23311
2020-05-21
Ανάπτυξη μοντέλων στερεομεταφοράς σε ορεινές λεκάνες απορροής εστιάζοντας στη λεκάνη του Βουραϊκού ποταμού
Διδακτορική Διατριβή 23317
2020-05-08
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους γονείς στην επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους : Εμπειρική μελέτη σε Ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής
Μεταπτυχιακή Εργασία 23320
2020-05-08
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
4500
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
2852
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
2793
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
2572
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
2544
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
2535
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
2518
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2469
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
2463
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
2443