Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5063 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Εφαρμοσμένη αστική βιώσιμη ανάπτυξη. Πολυμεθοδική ανάλυση των πρακτικών επανάχρησης κτιρίων. Το παράδειγμα του ΦΙΞ
Διδακτορική Διατριβή 24852
2021-05-07
Σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ομάδων τροφίμων και των εκβάσεων ενός προγράμματος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: μελέτη σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
Μεταπτυχιακή Εργασία 24826
2021-05-07
Διερεύνηση στάσεων αντιλήψεων και αναγκών για την χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία
Πτυχιακή Εργασία 24819
2021-05-07
Προσέγγιση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Νεμέας μέσω ενός εναλλακτικού τουριστικού μοντέλου
Μεταπτυχιακή Εργασία 24813
2021-05-07
Η ποικιλομορφία των ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιωτών: Προσδιορίζοντας τα στοιχεία που καθιστούν έναν τουριστικό προορισμό φιλικό προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
Μεταπτυχιακή Εργασία 24798
2021-05-07
Πολιτισμικές διαδρομές. Πανεπιστημιακά κτήρια του ΕΚΠΑ στην Αττική
Μεταπτυχιακή Εργασία 24808
2021-05-07
Η επίδραση της κρίσης του 2008 στις περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης: η περίπτωση της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας
Μεταπτυχιακή Εργασία 24805
2021-05-07
Επισήμανση της Βιωσιμότητας & της Ηθικής στα Τρόφιμα
Μεταπτυχιακή Εργασία 24822
2021-05-07
Ψηφιακές τεχνολογίες και πολιτιστικός τουρισμός στην εποχή του COVID-19: η περίπτωση των μουσείων και πολιτιστικών κέντρων της Αθήνας
Μεταπτυχιακή Εργασία 24802
2021-05-07
Διδακτικά Σενάρια για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αναφορικά με την Κλιματική Αλλαγή
Μεταπτυχιακή Εργασία 24786
2021-05-07
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
6165
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
5474
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
3764
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3484
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3458
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3413
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3394
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3286
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3264
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
3243