Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4035 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Τοπικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση: η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών
Μεταπτυχιακή Εργασία 6132
2018-11-21
Ανάπτυξη και έλεγχος εφαρμογής ενός νέου συστήματος εκτίμησης της κατάστασης των ποταμών της Ελλάδας
Μεταπτυχιακή Εργασία 4615
2018-11-21
Μελέτη της πανίδας των ερπετών και των αμφιβίων στην ευρύτερη περιοχή της Βραυρώνας και χαρτογράφηση των ειδών στους διάφορους τύπους βλάστησης με εφαρμογές Γεωπληροφορικής GIS
Πτυχιακή Εργασία 21143
2018-11-21
Τοπική ανάπτυξη: διαδικασία για τη δημιουργία απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
Μεταπτυχιακή Εργασία 4516
2018-11-21
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και κρίση: οι τάσεις στο ελληνικό εταιρικό τοπίο
Μεταπτυχιακή Εργασία 5947
2018-11-21
Απόψεις και στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής τους ταυτότητας
Μεταπτυχιακή Εργασία 5905
2018-11-21
Τουριστικοί προορισμοί και λόγοι προτίμησης των καταναλωτών
Μεταπτυχιακή Εργασία 5890
2018-11-21
Η αναθεώρηση του άρθρου 24Σ: η υπαναχώρηση ωφέλησε διπλά
Άρθρο Περιοδικού 71
2018-11-21
Μελέτη και ανάπτυξη ιστοσελίδας για προβολή επιχείρησης στο διαδίκτυο με σκοπό την απόκτηση νέων πελατών μέσω CMS
Πτυχιακή Εργασία 21065
2018-11-19
Προηγμένες τεχνικές ενορχήστρωσης υπηρεσιών ιστού σε σενάρια bpel
Πτυχιακή Εργασία 21138
2018-11-19
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
2599
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
1571
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
1476
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
1438
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
1430
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
1389
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
1379
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
1367
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
1329
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
1329