Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4916 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση της Ψηφιοποίησης των συστημάτων υγείας της ΕΕ
Πτυχιακή Εργασία 24396
2021-04-08
Απεικόνιση γραφημάτων με χρήση των βιβλιοθηκών Jgrapht και Matplotlib
Πτυχιακή Εργασία 24393
2021-04-08
Η εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διοίκηση της εκπαίδευσης
Πτυχιακή Εργασία 24390
2021-04-05
Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Σχολικών Λεωφορείων
Πτυχιακή Εργασία 24387
2021-04-05
Υλοποίηση CI/CD pipeline για τη βιβλιοθήκη Python JGraphT
Πτυχιακή Εργασία 24383
2021-04-05
Οι απόψεις των μαθητών-τριών του Δημοτικού για την Κλιματική Αλλαγή
Μεταπτυχιακή Εργασία 24380
2021-04-05
Η συνεισφορά της τηλεϊατρικής στην άμβλυνση των ανισοτήτων στη φροντίδα της υγείας των πολιτών της νησιωτικής Ελλάδας: Η περίπτωση της Ζακύνθου
Πτυχιακή Εργασία 24367
2021-04-05
Σύστημα Καταγραφής Τοποθεσίας Συσκευών
Πτυχιακή Εργασία 24364
2021-03-29
Η διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών σχολικών μονάδων και η σχέση της με το εργασιακό στρες
Μεταπτυχιακή Εργασία 24361
2021-03-29
Η συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της σχολικής μονάδας
Μεταπτυχιακή Εργασία 24358
2021-03-29
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
6085
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
5333
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
3702
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3427
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3397
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3358
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3318
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3237
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3205
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
3185