Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4896 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Hyperspectral remote sensing in precision agriculture: present status, challenges and future trends
Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24265
2021-01-19
A preliminary evaluation of the “simplified triangle” with Sentinel-3 images for mapping surface soil moisture and evaporative fluxes: results obtained in a Spanish savannah environment
Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24264
2021-01-19
Future perspectives and challenges in hyperspectral remote sensing
Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24263
2021-01-19
Spectroradiometry as a tool for monitoring soil contamination by heavy metals in a floodplain site
Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24262
2021-01-19
Appraisal of SMAP Operational Soil Moisture Product from a Global Perspective
Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24261
2021-01-19
Αστικές Εμπορευματικές Mεταφορές City Logistics σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων εμπειρική διερεύνηση στην πολη της Αθηνάς
Μεταπτυχιακή Εργασία 24257
2021-01-11
Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Συλλογή 32
2020-12-23
Ηγεσία Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Διερεύνηση της συμβολής τους σε Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης
Διδακτορική Διατριβή 24229
2020-12-22
Οι Κρητικοί Πολιτιστικοί σύλλογοι Αττικής, η συμβολή τους στη διατήρηση της άυλης κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς & στην προώθηση του κρητικού τουριστικού προϊόντος
Μεταπτυχιακή Εργασία 24250
2020-12-22
Εκπαιδευτικός τουρισμός στην Ελλάδα και η αντίδρασή του στον COVID-19
Μεταπτυχιακή Εργασία 24248
2020-12-22
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
5751
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
4855
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
3448
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3189
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3159
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3137
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3086
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3022
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2987
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
2971