Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4250 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Μελέτη 5-ετούς παρακολούθησης της εξέλιξης βάρους ατόμων που απευθύνθηκαν σε υπηρεσίες διατροφής
Μεταπτυχιακή Εργασία 21961
2019-07-11
Φαινολικά αντιοξειδωτικά απλών και βαλσαμικών ξυδιών από την ελληνική αγορά
Μεταπτυχιακή Εργασία 21964
2019-07-11
Η κοινωνική κατοικία στην Αθήνα. Μελέτη των προσφυγικών συνοικισμών Δουργουτίου και Ταύρου από το 1922 έως σήμερα
Διδακτορική Διατριβή 21967
2019-07-11
Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών με το βαθμό αθηρωμάτωσης, σε δείγμα του γενικού πληθυσμού
Πτυχιακή Εργασία 9442
2019-07-10
Ανταγωνιστικότητα των σημειακών εκτιμητριών των πιθανοτήτων παρουσίας οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού συναρτήσει παραμέτρων της διατροφής: έρευνα ασθενών-μαρτύρων
Μεταπτυχιακή Εργασία 9233
2019-07-10
Επίδραση των διατροφικών προτύπων, της κατανάλωσης πρωινού γεύματος και της κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής τις βραδινές ώρες σε δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης υγιών ατόμων
Πτυχιακή Εργασία 9172
2019-07-10
Επίδραση χορήγησης βιοδραστικών κλασμάτων ελαιολάδου σε δείκτες οξειδωτικού στρες υπερχοληστερολαιμικών κουνελιών
Πτυχιακή Εργασία 9129
2019-07-10
Αλληλεπίδραση προσήλωσης στη μεσογειακού τύπου διατροφή και γενετικής σύστασης στην παρουσία στεφανιαίας νόσου
Πτυχιακή Εργασία 8086
2019-07-10
Επίδραση της παρέμβασης με ελαιόλαδο και λινέλαιο σε υγιείς εθελοντές σε δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής
Πτυχιακή Εργασία 7357
2019-07-10
Μελέτη της επίδρασης προγράμματος διατροφικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς επί της δραστικότητας του ένζυμου λυσο – paf ακετυλοτρανσφεράση των λευκοκυττάρων
Μεταπτυχιακή Εργασία 7331
2019-07-10
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
3355
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
2063
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
1869
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
1849
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
1838
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
1818
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
1817
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
1809
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
1787
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
1744