Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4367 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις και η αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών: Εμπειρική διερεύνηση
Πτυχιακή Εργασία 22406
2019-10-17
Ανάλυση και αξιολόγηση Αλγορίθμων για Συστήματα Συστάσεων
Μεταπτυχιακή Εργασία 22403
2019-10-17
Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
Πτυχιακή Εργασία 22400
2019-10-17
Ανάπτυξη ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων για καθηγητές ΕΠΑ.Λ. με θέμα βασικές αρχές διδακτικής
Πτυχιακή Εργασία 22398
2019-10-17
Παρακολούθηση φήμης οργανισμών, εταιρειών, προϊόντων και δημοσίων προσώπων μέσω κδ
Πτυχιακή Εργασία 22395
2019-10-17
Ο ρόλος των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων ως μέρος ενός δικτύου επικοινωνιών
Πτυχιακή Εργασία 22392
2019-10-17
Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας συστάσεων για ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων
Πτυχιακή Εργασία 22316
2019-10-17
Ανάλυση και Οπτικοποίηση Γεωχωρικών Δεδομένων με Χρήση του Django Framework
Μεταπτυχιακή Εργασία 21955
2019-10-17
Ανάπτυξη κώδικα για την επέκταση μουσικού παιχνιδιού στο λειτουργικό σύστημα Android
Πτυχιακή Εργασία 21279
2019-10-17
Eκτίμηση Ευπαθειών σε διακομιστές διαδικτύου
Μεταπτυχιακή Εργασία 20448
2019-10-17
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
3598
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
2266
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
2056
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
2026
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
2012
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2000
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
1998
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
1993
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
1965
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
1902