Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5129 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Παρακίνηση και εργασιακή ικανοποίηση σε Δημόσιους Οργανισμούς
Μεταπτυχιακή Εργασία 25047
2021-07-27
Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον, το Θεσμικό-Κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους: η περίπτωση των ενδοκρινικών διαταρακτών
Διδακτορική Διατριβή 25050
2021-07-27
Παράγοντες που σχετίζονται με την επιτυχή μακροχρόνια διατήρηση σημαντικής απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 25044
2021-07-27
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διοίκησης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Μεταπτυχιακή Εργασία 25042
2021-07-26
Πλατφόρμα διαχείρισης ραντεβού για φορείς του δημοσίου
Μεταπτυχιακή Εργασία 25040
2021-07-26
Υλοποίηση και συγκριτική ανάλυση αλγόριθμων εξισορρόπησης φόρτου με NODEJS και WEBSOCKETS
Πτυχιακή Εργασία 25038
2021-07-26
Κατασκευή πρωτότυπης διάταξης, για τη μέτρηση της καταναλισκόμενης ισχύος σε πραγματικό χρόνο
Μεταπτυχιακή Εργασία 25034
2021-07-26
Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία
Μεταπτυχιακή Εργασία 25029
2021-07-26
Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
Πτυχιακή Εργασία 25026
2021-07-26
ΙoΤ και Επιχειρησιακές Εφαρμογές εμπειρίας πελάτη
Μεταπτυχιακή Εργασία 25023
2021-07-26
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
6401
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
5953
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
4776
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
3911
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3635
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3612
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3601
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3598
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3423
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3407