Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4226 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Διατροφική και Ενεργειακή Αξιολόγηση Ομάδων Ειδικών Δυνάμεων υπό Ακραίες Συνθήκες
Μεταπτυχιακή Εργασία 21839
2019-05-23
Επίδραση συμπληρώματος με φυσική μαστίχα Χίου σε κλινικούς δείκτες ασθενών με ΙΦΝΕ
Μεταπτυχιακή Εργασία 21886
2019-05-23
Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης του προτύπου του βιώσιμου τουρισμού μέσω της ανάπτυξης δικτύου/συνεργατικού σχηματισμού (cluster). Η περίπτωση της νήσου Σάμου
Μεταπτυχιακή Εργασία 21869
2019-05-23
Θετική Ψυχολογία, Συναισθηματική Νοημοσύνη και Πνευματική Νοημοσύνη: θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακή Εργασία 21854
2019-05-23
Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης δικτύωσης αθλητών και οπαδών
Πτυχιακή Εργασία 21851
2019-05-23
Πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη: Η περίπτωση των μουσείων Εθνικής Αντίστασης στην Αττική
Μεταπτυχιακή Εργασία 21848
2019-05-23
Η αισθητική του σχολικού χώρου και η παιδαγωγική διάστασή της
Μεταπτυχιακή Εργασία 21845
2019-05-23
Επίδραση της κατανάλωσης Μαστίχας στα επίπεδα λυσοζύμης και ντεφενσίνης κοπράνων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
Μεταπτυχιακή Εργασία 21842
2019-05-23
Μελέτη των απόψεων των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την ανταποδοτική ανακύκλωση
Μεταπτυχιακή Εργασία 21831
2019-05-20
Σχεδιασμός διατροφικά σταθμισμένων συνταγών για την εστίαση
Μεταπτυχιακή Εργασία 21822
2019-05-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
3220
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
1950
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
1779
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
1757
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
1754
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
1731
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
1716
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
1701
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
1692
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
1646