Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

3951 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
O ρόλος και η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης στόλου και κέντρων διανομής
Μεταπτυχιακή Εργασία 20983
2018-10-20
Πολιτοπορισμός: Η χρήση του πληθοπορισμού στη δημόσια διοίκηση
Μεταπτυχιακή Εργασία 21005
2018-10-20
Ανάπτυξη Εφαρμογής Κινητών Συσκευών Αναζήτησης Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Μεταπτυχιακή Εργασία 20932
2018-10-20
Συγκριτική μελέτη της απόκρισης δεικτών φλεγμονής σε δύο διαφορετικά πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης στα άνω και κάτω άκρα υγειών αγύμναστων εθελοντών- Επίδραση διατροφικών χαρακτηριστικών
Μεταπτυχιακή Εργασία 20951
2018-10-20
Αρχιτεκτονική κληρονομιά και βιώσιμη ανάπτυξη : Η περίπτωση των πέτρινων γεφυριών της περιοχής των Γρεβενών
Μεταπτυχιακή Εργασία 20929
2018-10-20
Έξυπνες πόλεις. Η περίπτωση της Ιστιαίας και της Αιδηψού.
Μεταπτυχιακή Εργασία 20989
2018-10-20
Η συμβολή του στρατού στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των πόλεων (μελέτη περίπτωσης Λαμία)
Μεταπτυχιακή Εργασία 20948
2018-10-20
City Branding και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μελέτη Περίπτωσης: 1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων-Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
Μεταπτυχιακή Εργασία 20940
2018-10-20
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνικός Αποκλεισμός – Εμπειρική Διερεύνηση
Μεταπτυχιακή Εργασία 21036
2018-10-20
Κυκλική Οικονομία και Ανακύκλωση: Η περίπτωση της πόλης των Μεγάρων
Μεταπτυχιακή Εργασία 20992
2018-10-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
2488
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
1489
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
1404
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
1375
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
1354
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
1319
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
1300
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
1288
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
1257
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
1253