Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4898 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παρέμβασης διατροφής και φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση συμπεριφορών υγείας και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ευρώπη
Διδακτορική Διατριβή 24254
2021-02-15
Ο ρόλος των δημογραφικών και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών των γονέων στη διαμόρφωση του Δείκτη Μάζας Σώματος των παιδιών τους
Πτυχιακή Εργασία 9690
2021-02-15
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ παραγόντων της οικογένειας και του σχολικού περιβάλλοντος, και της κατανάλωσης ενδιάμεσων γευμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Μεταπτυχιακή Εργασία 17828
2021-02-15
Κλιματικές και Περιβαλλοντικές μεταβολές κατά το Άνω Πλειστόκαινο-Ολόκαινο στην Ελλάδα: Ενδείξεις από παγετώδεις διεργασίες και πολλαπλές ιζηματολογικές καταγραφές
Διδακτορική Διατριβή 24271
2021-01-28
Appraisal of SMAP Operational Soil Moisture Product from a Global Perspective
Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24261
2021-01-20
Use of Hyperion for Mangrove Forest Carbon Stock Assessment in Bhitarkanika Forest Reserve: A Contribution Towards Blue Carbon Initiative
Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24268
2021-01-20
Modelling Key Parameters Characterising Land Surface in 1D Space Using the SimSphere SVAT Model: Findings From its Use at European Ecosystems.
Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24266
2021-01-20
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Συλλογή 12886
2021-01-20
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Συλλογή 12885
2021-01-20
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής
Συλλογή 12883
2021-01-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
5909
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
5114
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
3575
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3309
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3272
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3238
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3204
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3131
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3083
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
3070