Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

3695 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Υμηττού: συγκριτική διερεύνηση των αντιλήψεων των κατοίκων της Καισαριανής και των επισκεπτών
Πτυχιακή Εργασία 3069
2017-12-11
Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην τροφική αλυσίδα: η περίπτωση των παραμένοντων οργανικών ρύπων και των βαρεων μετάλλων
Πτυχιακή Εργασία 1467
2017-12-11
Τοπική ανάπτυξη στο Δήμο Πρέβεζας: ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών
Πτυχιακή Εργασία 14148
2017-12-11
Η αποξήρανση της λίμνης Κάρλας: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προοπτικές
Πτυχιακή Εργασία 14676
2017-12-11
Διάθεση, διαχείριση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών απορριμμάτων της περιοχής του Τυρνάβου, Ν. Λάρισας
Πτυχιακή Εργασία 14196
2017-12-11
Εκτίμηση διατροφικής κατάστασης εφήβων βάσει της Μεσογειακής Πυραμίδας
Πτυχιακή Εργασία 2504
2017-12-11
Το τραμ στη σύγχρονη Αθήνα: πλεονέκτημα ή μειονέκτημα
Πτυχιακή Εργασία 3024
2017-12-11
Η επίδραση της σχέσης σχολείου & οικογένειας στο προφίλ του μαθητή
Πτυχιακή Εργασία 14370
2017-12-08
Βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Ηλιούπολης
Πτυχιακή Εργασία 3929
2017-12-08
Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα της Λεμεσού: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό
Πτυχιακή Εργασία 2581
2017-12-08
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
1104
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
636
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
571
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
568
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
545
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
539
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
524
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
519
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
509
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
498