Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4678 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Η επίδραση της σχολικής ηγεσίας στα επίπεδα ικανοποίησης και παρακίνησης των εκπαιδευτικών Α-βάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση. Διερεύνηση δημογραφικών παραγόντων
Μεταπτυχιακή Εργασία 23552
2020-07-31
Η εξέλιξη του Κινηματογράφου - Animation στην Ελλάδα. Μια εφαρμογή των ΤΠΕ
Πτυχιακή Εργασία 23539
2020-07-31
Απόψεις κατοίκων του Νομού Χανίων για θέματα Βιώσιμης Διατροφής
Μεταπτυχιακή Εργασία 23536
2020-07-31
Ηθική Ηγεσία και Ηθική Θεωρία της Αρετής: Διδάγματα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη για τo σύγχρονο κοινωνικό και οργανωσιακό περιβάλλον
Μεταπτυχιακή Εργασία 23533
2020-07-31
Οι συγκρούσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείρισή τους
Μεταπτυχιακή Εργασία 23530
2020-07-31
Σύστημα ζωντανής παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης από επίγειο δέκτη
Πτυχιακή Εργασία 23527
2020-07-31
Συστήματα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακή Εργασία 23550
2020-07-31
Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης πτυχιακών εργασιών στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Πτυχιακή Εργασία 23542
2020-07-31
Οι σύγχρονες τάσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στην προσχολική εκπαίδευση-νηπιαγωγείο. Συγκριτική μελέτη Ελλάδας και αναπτυγμένων χωρών
Μεταπτυχιακή Εργασία 23517
2020-07-31
Αξιολόγηση επίδοσης 5G – D2D και σύγκριση με συστήματα 4G
Πτυχιακή Εργασία 23514
2020-07-31
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
4996
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
3211
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
2994
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
2745
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
2734
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
2713
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
2691
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2638
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
2619
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
2614