Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4471 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Το Αττικό Μετρό ως μουσειακός χώρος: στάσεις και αντιλήψεις των επισκεπτών
Μεταπτυχιακή Εργασία 2648
2020-01-23
Η χρήση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας στη γεωαρχαιολογία
Πτυχιακή Εργασία 22884
2020-01-22
Η επίδραση της απώλειας βάρους και της άσκησης στην οξειδωτική ικανότητα του μυός, σε παχύσαρκα και σε διαβητικά άτομα
Μεταπτυχιακή Εργασία 22881
2020-01-22
Η ποιότητα των επιφανειακών νερών στο νομό Μεσσηνίας
Μεταπτυχιακή Εργασία 22879
2020-01-22
Η ενεργειακή συμπεριφορά των σχολικών κτιρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής
Μεταπτυχιακή Εργασία 14374
2020-01-21
Αυθαίρετα, "τακτοποιήσεις" και πλέγματα πολιτικοοικονομικών σχέσεων στο Ηράκλειο Κρήτης
Άρθρο Περιοδικού 296
2020-01-21
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων
Επιστημονική Δημοσίευση 15433
2020-01-21
Διαπληθυσμιακή σύγκριση των επιπέδων ενδομυϊκών λιποειδών σε διαβητικά και παχύσαρκα άτομα και η σχέση τους με το γλυκαιμικό έλεγχο
Μεταπτυχιακή Εργασία 6415
2020-01-14
Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας με ή χωρίς μείωση του σωματικού βάρους στην ινσουλινοαντίσταση σε παχύσαρκους ενήλικες
Πτυχιακή Εργασία 5505
2020-01-14
Τρόφιμα και σακχαρώδης διαβήτης, επιδημιολογική μελέτη MEDIS
Πτυχιακή Εργασία 4650
2020-01-14
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
3950
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
2477
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
2251
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
2210
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
2195
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
2187
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2182
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
2173
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
2143
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
2079