Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

3810 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Προσθήκη δυναμικής λειτουργικότητας με βάση την κίνηση στο open source project GraphHopper
Πτυχιακή Εργασία 20439
2018-07-13
Εκτίμηση της δημοτικότητας των ειδήσεων με βάση τα χαρακτηριστικά τους
Πτυχιακή Εργασία 20463
2018-07-12
Αξιολόγηση μοντέλων πρόγνωσης της μη αλκοολικής λιπώδης διήθησης του ήπατος
Μεταπτυχιακή Εργασία 20436
2018-07-12
Τουρισμός και Οινοπαραγωγή
Μεταπτυχιακή Εργασία 20416
2018-07-12
Ανάπτυξη συστήματος που θα διαχωρίζει αληθείς από ψευδείς ειδήσεις αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές
Πτυχιακή Εργασία 20411
2018-07-12
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την οργανωσιακή δικαιοσύνη και η επίδραση στην εργασιακή τους ικανοποίηση
Μεταπτυχιακή Εργασία 15034
2018-07-10
Μια μικροοικονομική ανάλυση στη κουλτούρα ασφάλειας. Μελέτη περίπτωσης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Μεταπτυχιακή Εργασία 20429
2018-07-10
Αποτύπωση της χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα ελληνικά νοικοκυριά
Μεταπτυχιακή Εργασία 20490
2018-07-10
Μελέτη των φυσικοχημικών μεταβολών, που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία και αποθήκευση της σταφίδας
Διδακτορική Διατριβή 20471
2018-07-10
Η αφοσίωση του πελάτη και πώς το διαδίκτυο επηρεάζει τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες CRM
Μεταπτυχιακή Εργασία 20322
2018-07-06
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
2096
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
1194
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
1085
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
1075
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
1040
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
1038
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
1036
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
1027
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
1025
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
966