Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4754 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Πλατφόρμα διαχείρισης προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε φορείς κοινωνικής ωφέλειας
Πτυχιακή Εργασία 23788
2020-10-19
Μέθοδοι αλλαγής συνθηματικών των χρηστών του πανεπιστημίου με χρήση κοινωνικών δικτύων
Πτυχιακή Εργασία 23785
2020-10-19
Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικής πλατφόρμας για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Προγράμματος «Το Σύμπαν για Όλους»
Πτυχιακή Εργασία 23782
2020-10-19
Ανάπτυξη και Υλοποίηση ψηφιακού αποθετηρίου για το υλικό των νέων θεωριών Φυσικής του προγράμματος «Το Σύμπαν για όλους»
Πτυχιακή Εργασία 23780
2020-10-19
Δόλιες πρακτικές στον κλάδο των τροφίμων στην ΕΕ. Καταγραφή και μελέτη περιπτώσεων
Μεταπτυχιακή Εργασία 23777
2020-10-19
Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλοντα αυτοματισμών και έξυπνου σπιτιού
Πτυχιακή Εργασία 23774
2020-10-19
Ορμονικές αποκρίσεις μετά από πρωτόκολλα αερόβιας άσκησης με συμμετοχή διαφορετικών μυϊκών ομάδων
Μεταπτυχιακή Εργασία 23771
2020-10-08
Οστικός μεταβολισμός και εντερικός μικροβιόκοσμος: Αλληλεπιδράσεις και επιπτώσεις στη φυσιολογία των οστεοβλαστών
Μεταπτυχιακή Εργασία 23765
2020-10-08
Επίπεδα προϊόντων προχωρημένης οξείδωσης πρωτεϊνών στον ορό ασθενών με νόσο του Crohn
Μεταπτυχιακή Εργασία 23768
2020-10-08
Συγκριτική αξιολόγηση παραδοσιακών ελληνικών συνταγών όπου χρησιμοποιείται η επιτραπέζια ελιά
Πτυχιακή Εργασία 23761
2020-09-22
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
5328
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
3850
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
3219
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
2936
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
2927
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
2927
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
2875
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2804
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
2788
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
2788