Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

4478 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Σχέση μεταξύ των διατροφικών συνηθειών των ανδρών και των εκβάσεων ενός προγράμματος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μελέτη σε ζευγάρια που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
Μεταπτυχιακή Εργασία 22909
2020-02-17
Οι εισροές των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην ελληνική Τουριστική Βιομηχανία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και η συμβολή τους στο ΑΕΠ, στο Ισοζύγιο Πληρωμών και στην Απασχόληση
Μεταπτυχιακή Εργασία 22906
2020-02-17
Διερεύνηση της επίδρασης της μεσογειακής δίαιτας ενισχυμένης σε πρωτεϊνικό περιεχόμενο στα επίπεδα θρέψης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
Μεταπτυχιακή Εργασία 22902
2020-02-17
Οι επιδράσεις μείωσης σωματικού βάρους <10% στην ινσουλινοευαισθησία
Πτυχιακή Εργασία 8742
2020-02-14
Επίπεδα βιταμίνης Β12 σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου
Μεταπτυχιακή Εργασία 22899
2020-02-14
Δορύλαιον (Εσκί-Σεχήρ)
Χάρτης 1134
2020-02-13
H επίδραση των πολιτισμικών βίντεο στον ελληνικό τουρισμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 22897
2020-02-13
Θεωρήσεις των φορέων σε σχέση με την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς
Μεταπτυχιακή Εργασία 22894
2020-02-12
Η ανάπτυξη του τουρισμού στα Μαστοροχώρια: η άποψη των ιθύνοντων και των τουριστών
Μεταπτυχιακή Εργασία 22892
2020-02-12
Διατροφικές συνήθειες, ευπάθεια και έκπτωση νοητικών λειτουργιών σε ηλικιωμένους
Διδακτορική Διατριβή 22887
2020-01-30
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
4058
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
2517
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
2298
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
2249
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
2230
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
2229
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
2222
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
2213
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
2185
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
2119