Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

3701 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών – ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα
Μεταπτυχιακή Εργασία 19964
2018-02-16
Εξόρυξη γνώσης από γεωχωρικά δεδομένα για κατασκευή χάρτη τροχιών πλοίων στην Αδριατική θάλασσα
Πτυχιακή Εργασία 19959
2018-02-16
Μορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη των περιοχών Λίνδου και Αρχαγγέλου της νήσου Ρόδου
Πτυχιακή Εργασία 8216
2018-01-23
Εμπειρική ανάλυση της οικολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς
Διδακτορική Διατριβή 19927
2018-01-19
Model-Based Enterprise Information System Design: A SysML-based approach
Διδακτορική Διατριβή 19924
2018-01-17
Παιδική παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο: ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας και του καθιστικού τρόπου ζωής
Μεταπτυχιακή Εργασία 10614
2018-01-16
Μέτρηση της Αποδοτικότητας και της Παραγωγικότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αξιολόγηση των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς την Αποδοτικότητα και την Παραγωγικότητα κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009
Διδακτορική Διατριβή 19907
2018-01-12
Οι Έλληνες και η υπεύθυνη κατανάλωση
Διδακτορική Διατριβή 19904
2018-01-04
Διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων
Πτυχιακή Εργασία 14468
2017-12-20
Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο
Πτυχιακή Εργασία 14594
2017-12-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
1580
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
875
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
751
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
737
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
725
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
720
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
714
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
705
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
700
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
647