Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5207 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Διαιτητικές συνήθειες και συμπεριφορές και μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους: 5ετής παρακολούθηση των ατόμων του μητρώου της μελέτης MedWeight
Πτυχιακή Εργασία 23372
2021-09-22
Ο ρόλος της διατροφής στα Μεταβολικά Νοσήματα
Πτυχιακή Εργασία 25301
2021-09-22
Αλλαγές στη διαιτητική πρόσληψη νεαρών ατόμων κατά τη 2η περίοδο του εγκλεισμού
Πτυχιακή Εργασία 25298
2021-09-22
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - διατροφής
Πτυχιακή Εργασία 25291
2021-09-22
Διαιτητικές συνήθειες ατόμων με εμπειρίες απώλειας βάρους
Πτυχιακή Εργασία 25288
2021-09-22
Επίδραση της χορήγησης συμπληρώματος βόειου πρωτογάλακτος σε αθλητές (βιβλιογραφική)
Πτυχιακή Εργασία 25295
2021-09-22
Διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου για την εκτίμηση της προτίμησης για την γλυκιά γεύση στον ελληνικό πληθυσμό. Συσχέτιση με το σωματικό βάρος και την σύσταση σώματος
Πτυχιακή Εργασία 25285
2021-09-22
Επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της οικογένειας στις διατροφικές συνήθειες παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη
Πτυχιακή Εργασία 25281
2021-09-22
Εκπαίδευση Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και πρακτική εφαρμογή στους κόλπους της φοιτητικής κοινότητας
Πτυχιακή Εργασία 25275
2021-09-22
Γενετικές Παραλλαγές και Συνήθειες Ύπνου σε υπέρβαρους /παχύσαρκους εθελοντές σε σχέση με το ποσοστό λίπους
Πτυχιακή Εργασία 25270
2021-09-22
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
6589
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
6248
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
4905
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
4050
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3762
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3753
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3718
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3709
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3560
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3514