Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

27 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

3596 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Drone Technology and Data in Research Journalism
Μεταπτυχιακή Εργασία 19502
2017-10-20
Διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο - μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος
Μεταπτυχιακή Εργασία 19499
2017-10-20
Σύστημα συστάσεων για τη συντομότερη πλεύση ιστιοφόρων
Μεταπτυχιακή Εργασία 19496
2017-10-20
Adaptive and usable object oriented stores
Μεταπτυχιακή Εργασία 19494
2017-10-20
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιβάλλοντος VMware για την διαχείριση συστάδας εξυπηρετητών του τμήματος πληροφοριακής και τηλεματικής
Μεταπτυχιακή Εργασία 19491
2017-10-20
Στρατηγικές τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο: η περίπτωση των Peer 2 Peer εφαρμογών
Μεταπτυχιακή Εργασία 19489
2017-10-20
Οπτική απεικόνιση διάδοσης και περιεχομένου αναρτήσεων στο Twitter
Μεταπτυχιακή Εργασία 19486
2017-10-20
Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων και κοινωνικά δίκτυα
Μεταπτυχιακή Εργασία 19482
2017-10-20
Κρυπτογράφηση και εσωτερική ασφάλεια στην Ε.Ε.
Μεταπτυχιακή Εργασία 19479
2017-10-20
Η τοπική ανάπτυξη του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων μέσω του αγροτουρισμού
Μεταπτυχιακή Εργασία 19476
2017-10-19
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
935
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
521
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
484
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
474
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
439
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
436
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
419
Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016
Πτυχιακή Εργασία 17351
418
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Μεταπτυχιακή Εργασία 16373
417
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
396